- ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİ’NDEKİ TÜRKÇE EL YAZMASI ESERLERİ DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Yazdır

Arnavutluk’taki kültürel mirasın korunması kapsamında büyük çoğunluğunu Osmanlı dönemi arşiv belgelerinin oluşturduğu belgelerin muhafaza edildiği Arnavutluk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne “Türkçe El Yazması Eserlerin Dijital Ortama Aktarılması” projesi çerçevesinde Başkanlığımız tarafından özel tarama cihazı ve sarf malzemeleri alınarak teslim edildi.

Balkanlarda Türk kültür varlığının korunması, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel işbirliğinin arttırılması ve ortak tarih yazımının gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında tefriş edilen Birim, TİKA Arnavutluk Program Koordinatörü Dr. Ali Özgün Öztürk, Arnavutluk Devlet Arşivleri Genel  Müdürü Nevila Nika ve arşiv çalışanlarının katılımı ile hizmete açıldı. Kaynak: TIKA