BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Balkan Abide Şahsiyetleri - EKREM HAKKI AYVERDİ

- EKREM HAKKI AYVERDİ

EKREM HAKKI AYVERDİ; (1899, İstanbul- 1984, İstanbul) Türk mühendis, mimar, tarihçi, yazar. Türk mimarisine çok sayıda eser kazandırmış ve pek çok eseri de restore etmiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, 22 Aralık 1899'da İstanbul Şehzadebaşı'nda, Kalenderhane Mahallesinde doğdu. İstanbul Fetih Derneği kurucusudur. Kubbealtı Akademisi, İstanbul Enstitütsü, Yahya Kemal Enstitüsü gibi birçok kuruluşta aktif rol aldı. 'Osmanlı Mimarisinin İlk Devri', 'Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri', 'Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri' gibi pek çok kitabın yazarıdır. İstanbul'da, 24 Nisan 1984'de Fatih’teki evinde vefat etmiştir. Yazar Samiha Ayverdi’nin ağabeyidir.Ünlü sanat tarihçisi Profesör Semavi Eyice, Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984) için "Osmanlı devri Türk mimarisini meçhul olmaktan kurtaran adam" diyor. Eyice'nin bu sözle kastettiği; merhum Ayverdi'nin başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne'de restore ettiği onlarca tarihi eser olmasa gerek. Asıl kastedilen Ayverdi'nin Türk kültürüne armağan ettiği sekiz ciltlik mimarlık şaheseri olmalı. İlk dört cildi Ertuğrul Gazi'den Fatih Sultan Mehmed döneminin sonuna kadarki eserleri, son dört cildi ise Avrupa'daki Osmanlı eserlerini anlatan bu külliyat, Avrupa ve Anadolu'daki Türk mirasının tapu senetleri olarak adlandırılıyor. Türk sanatı tarihine damgasını vurmuş bir biliminsanı olarak öne çıkan Ekrem Hakkı Ayverdi, sadece eski eserlere hayat veren bir restoratör değil, aynı zamanda geleneksel sanatlara tutkulu bir koleksiyonerdi de.

 
Yayınevi: Kubbealtı - www.kubbealti.org.tr

EKREM HAKKI AYVERDİ'NİN ESERLERİ:
KİTAPLARI :
1. XVIII. Asırda Lâle ( 1950 )
2. Fâtih Devri Mîmârîsi, 1953
3. Fâtih Devri Hattatları ve Hat San'atı 1953
4. Fâtih Devri Mîmârî Eserleri ( risâle ) 1953
5. Fatih Devrinde İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfûsu, H. Bâki Kunter'in takdim yazısı, Vakıflar Der. IV. C., s. 245 - 261 Ankara 1958 ( Büyük Makale)
6. Yugoslavya'da Türk Âbideleri ve Vakıfları, Vakıflar Dergisi III., s. 1 - 73, Ankara 1957 ( Büyük Makale )
7. XIX. Asırda İstanbul Haritası, I. Baskı, İst. 1958, II.Baskı İst. 1978
8. Fâtih Devri Mîmârîsi Zeyli, İst. 1960
9. Osmanlı mîmârîsi'nin İlk Devri, İst. 1966
10. Osmanlı Mîmârisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, II.C., İst. 1972
11. Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, III. C., İst. 1973
12. Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, IV. C., İst. 1974
13. İlk 250 Senenin Osmanlı Mîmârîsi, (İ. Aydın Yüksel ile ), İst. 1976
14. Avrupa'da Osmanlı Mîmârîsı Külliyâtı'ndan, I. C., 1. ve 2. Kitap, Romanya - Macaristan, İst. 1979
15. Avrupa'da Osmanlı Mîmârîsı Külliyâtı'ndan, II. C., 3. Kitap, Yugoslavya, İst. 1981
16. Avrupa'da Osmanlı Mîmârîsı Külliyâtı'ndan, III. C., 3. Kitap, Yugoslavya, İst. 1981
17. Avrupa'da Osmanlı Mîmârîsı Külliyâtı'ndan, IV. C., 4., 5., 6. Kitap, Bulgaristan - Yunanistan Arnavutluk, İst. 1983
18. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, ( Ö.L. Barkan İle ) İst. 1970
MAKALELERİ :
1. Rumeli'nde Bizans Suyolları ve Birinci Müdâfaa Hattı Mimarlık Mec. 5 - 6 / 1946
2. Şehir Bomboş Dururken Neden Kırlara Göç Ediyoruz, Akşam Gazetesi, 25,3,1951
3. Mîmârî Eserlere Verdiğimiz kıymet, Yeni Sabah Gazetesi, 19 Ekim 1951, Naklen : T.T.O.K. Belleteni, Kasım 1951
4. Anadolu'da 10.000 Km, T.T.O.K. Belleteni, Kasım 1951
5. Asma Köprü Yapmak İstanbul'a İhanettir, Akşam Gazetesi, 3 Ocak 1952
6. Boğaza Bir Demir Halka Geçirmek Günah Olur, Akşam Gazetesi, 11 Mayıs 1952
7. Edirne'de Rüstem Paşa Kervansarayı, T.T.O.K. Belleteni, Mart 1952
8. Yıkılmalımı Yıkılmamalı mı, İstanbul Ekspres Gazetesi, 7 Kasım 1952
9. Bizde Olsa Ne Yapardık, Türkiye Mecmuası, Mayıs 1953
10. İstanbul Hakkında, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Mayıs 1953
11. Boğazkesen Kalesi, T.T.O.K. Belleteni, 1953
12. Rumeli Hisarı ve İstanbul'da İlk Osmanlı Kitabesi, Fâtih ve İstanbul Dergisi, I. C., 1.Sayı, Mayıs 1953
13. İstanbul ve Fâtih ( ing. ), Muslim World, Amerika, Temmuz 1953, Naklen, T.T.O.K. Belleteni, Haziran 1958
14. Edirnede Fâtih Devri Eserleri, T.T.O.K. Belleteni, Aralık 1953
15. Ayazma Câmii, İstanbul Ansiklopedisi, 28. sayı
16. Azab Kapısı Câmii, İstanbul Ansiklopedisi, 32. sayı
17. Bâb-ı Hümâyûn, İstanbul Ansiklopedisi, 33, sayı
18. Bağdad Köşkü, İstanbul Ansiklopedisi, 34. sayı
19. Bibliyografya : les Carakteristiques de I'arcitectureTurque Hakkında, T.T.O.K. Belleteni, Kasım 1954
20. Yine Fâtih Câmii, Edebiyat Fak., Târih Mec. VII. C., 10. sayı İst. 1954
21. Kubbe Mad. İslâm Ansiklopedisi, 1954
22. İstanbul Çarşısına Mersiye, Milliyet Gazetesi, 28 Kasım 1954
23. İstanbul Çarşısının Felâket Tihçesi, Milliyet Gazeesi, 30 Kasım 1954
24. Kapalıçarşı Nasıl Tâmîr Edilmeli?, Milliyet Gazetesi, 1 Aralık 1954
25. Prof. Babinger'in Fâtih Devri Mîmârîsi Hakkında Mütâlâaları ( Türkçe ) İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. I, 1955
26. Prof. Babinger'in Fâtih Devri Mîmârîsi Hakkında Mütâlâaları ( Fransızca ) İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. I, 1955
27. Hüsrev Paşa Türbesi, İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. I, 1955
28. İstanbul Mucizesi ( 20 Ocak 1956 da Eminönü Halkevinde verilen Konferans'dan hülâsa ) İstanbul Mec., S., VI, Haziran 1956
29. Bibliyografya : Mimarlık Fakültesi Neşriyâtı Hakkında, İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. II, 1956
30. Türk ve bizans Mîmârî Unsurları ( Türkçe ve Fransızca ), İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. II, 1956
31. Bir Câmi Maketi İçin, Havadis Gazetesi, 14 Kasım 1956
32. Efes İslam Mec., 9.S., Şubat 1957
33. istanbul Fethinden Sonra Yapılan İlk İki Mescid, T.T.O.K. Belleteni, Mart 1957
34. Boğaz Köprüsü Mes'elesi, Havadis Gazetesi, 20 Mart 1957
35. Boğaz Tuneli, Havadis Gazetesi, 27 Mart 1957
36. Gazanfer Ağa Manzûmesi, İstanbul Enstitüsü Mec.,S.,III, İst. 1957
37. Dimetoka'da çelebi Sultan Mehmed Câmii, Vakıflar Der., S. III, Ankara 1957
38. I. Murad Döneminde Aslıhan Bey Manzûmesi, Vakıflar Dergisi, S. III, 1956
39. İlk Fâtih Câmii Hakkında Yeni Bir Vesika, Vakıflar Der., S.,VI, Ankara 1956
40. Bursa Orhan Câmii ve Osmanlı Mîmârîsinin Menşei, Vakıflar, Der. S. , VI, Ankara 1965
41. Mudurnu'da Yıldırım Bâyezid Manzûmesi ve Taş Vakfiyesi, Vakıflar Der., S.,5, Ankara 1962
42. İstanbul'un Keşfi, Türk Yurdu Der., İst., Haziran 1965
43. Yahyâ Kemâl'de Şehir ve Mîmârî, Y. Kemâl Ens. Mec., S.,2, 1968
44. Çehresi Değişen Şehir, İslâm Medeniyeti Mec. İst., Mayıs 1968
45. Gâzi Süleymen Paşa Vakfiyesi ve Tahir Defterleri, Vakıflar Der., S. 19-28,İst. 1968
46. İstanbul Türkçesi Üzerine Bir Dil Anketi, Kubbealtı Akademisi Mec., C. I, İst. Ocak 1972
47. Hazineler Üstünde, Kubbealtı Akademisi Mec., C. I, S. 2, İst. Nisan 1972
48. Boğaziçinde Bir Temel Taşı, Kubbealtı Akademisi Mec. C. I, S. 4, İst. 1972
49. Fetih Konuşması, Kubbealtı Akademisi Mec. C.II, S. 3, İst Temmuz1973
50. Târihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri I, Kubbealtı Akademisi Mec., C. 3, S. 2 İst. Nisan 1974
51. Tarihimizde Anadolu ve Rumeli Devirleri II, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 3, S. 3, İst. Temmuz 1974
52. İlimde milli Bâsiretin Ehemmiyeti, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 4, S. 1, İst. Ocak 1975
53. Müftiyyü's Sakaleyn, Kubbealtı Mec. C. 4, S. 3, İst. Temmuz 1975
54. Köstendil, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 5, S. 1, Ocak 1976
55. Fethin Mânası, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 5, S. 4 Ekim 1975
56. Âbidelerin Bir Elden İdâresi, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 6. S. 1, Ocak 1977
57. Bursa'da Yeşil Câmii, Kubbealtı Akademisi Mec. C. 7,S. 3, ist. Temmua 1978
58. Osmanlı Âbidelerinin Restorasyonları, Atatürk Üni. Edebiyat Fak. Araştırma Dergisi Özel Sayısı, Numara 9, Ankara 1978
59. XIX. Ve XX. Asırlarda İstanbul Mîmârîsi, Kubbealtı Akademi Mec., C. 8, S. 1, İst .Ocak 1979
60. Osmanlılarda Minâre, Kubbealtı Akademi Mec. C. 8, s. 4, İst. Ekim 1979
61. Müze Şehir, Kubbealtı Akademisi Mec.C. 10, S.1, İst. Ocak 1981
62. Büyük Emânet, Kubbealtı Akademisi Mec.c. 10 S. 4, İst. Ekim 1981
63. Câmilerde İlk Saf Ve geniş Saf Hakkında I, Kubbealtı Akademisi Mec.c. II, S. 2, İst. 1982
64. Câmilerde İlk Saf Ve geniş Saf Hakkında I, Kubbealtı Akademisi Mec.c. II, S. 3, İst. 1982
65. İst. Fethinin 527. Sene-i Devriyesi Münasebetiyle Beyânat, Hergün Gazetesi, 29 - 30 Mayıs 1980
66. Cami Miamarisi Üzerine Düşünceler ve Osmanlı Mimarisi, 1970 Türkoloji Kongresi Tebliği.
67. Yuvarlak Masa- Türk Tiyatrosu - Açık oturum, Boğaziçi Degisi, Eylül 1982
68. Bir Makalenin Peşinden, Türk Edebiyatı Dergisi, Ekim 1982
69. Mîmârı ve Mûsıki, Türk Edebiyatı Dergisi. Aralık 1982
70. Belde-i Tayyibe, Türk Edebiyatı Dergisi, Mayıs 1982
71. Anadolu Medeniyeti Masalı, Türk Edebiyatı Dergisi, aralık 1983
72. Yahyâ Kemal Ens. Kurulması ve Kitablarının Basılması, Türk Kültürü Mec. 1983
73. Tabiatta Vakıflar, 1983 Vakıf Haftası Münâsebeti ile Sheraton Otel'inde Yapılan konuşma.
MÜLAKATLAR :
- Ekrem Hakkı Ayverdi ile mülakat, M. Âkif Ak, Pınar Dergisi, İst. Nisan 1976
- Ekrem Hakkı Ayverdi ile Bir Konuşma, Milli Gençlik Dergisi, ist. Haziran 1976
- Ekrem Hakkı Ayverdi ile Sohbet, Köprü Dergisi, İst. Mayıs 1978
- Ünlü Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi İle Sohbet I, Tercüman Gazetesi 4,7,1982
- Ünlü Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi İle Sohbet II,Tercüman Gazetesi 5,7,1982
MÜTEAHHİT MÜHENDİS OLARAK İNŞÂ VE RESTORE ETTİĞİ ESERLER
- Zeynep Hanım Konağı ( Edebiyât-Fen Fakültesi ) Tâmir ve Tâdili ( 1922 )
- Medresetü'l-Kuzât ( Dârülfürünûn Kütüphânesi Tâdilâtı ) ( 1922 )
- Harbiye Nezâreti ( Üniversite Merkez Binâsı ) Umûmi Tâdilât ( 1922 )
- Bursa Vilayet Konağı ( 1923 )
- Bursa Mâliye - Defterdarlık Dâiresi ( 1924 )
- Bursa Vilâyet Matbaası (1925 )
- Bir Fabrika Tevsii (1925 )
- İpekiş ilk Kısmı ( 1926 )
- BursaVilayeti'nin Yol Şebekesi ( 1926 - 1928 )
- Bağdad Caddesi İnşaatı, Kadıköy - Kartal Arası ( 1926 )
- Maltepe köprüsü ( 1929 )
- Yalak Dere Köprüsü ( 1930 )
- 6 Apartman İnşaası ( 1930 - 1932)
- Dârülfürûn'dan Üniversite'ye Geçiş İçin Merkez Binâsı Umûmi Tâdiâtı ( 1933 )
- Üniversite'nin Gurebâ Hastahânesi'nin Frengi Pavyonu İnşaatı ( 1933 )
- Boyacı Köyü Câmii İnşaatı ( 1933 )
- Heybeli Ada Câmii İnşaatı ( 1934 )
- Üniversite Rasathânesi ( 1935 )
- Üniversite Süleymâniye Biyoloji Enstitüsü İmşaatı ( 1934 )
- Gurebâ Merkez Binâsı Umûmi Tâmiri, Hâriciye İnşaatı ( 1934 ) Boğaz, Nisâiye, Dâhiliye, İki Anfi ve Hastahânenin Ameliyathânesi Tâmiri. Cerrahpaşa Göz Pavyonu, Haseki Tedâvi pavyonu Olmak Üzere 12 Hastahâne ( 1935 - 1938 )
- Mühendis Mektebi kalorifer Tesisatı ( 1938 )
- Kadıköy Halkevi ( şimdiki Adliye ) ( 1939 )
- Taksim Gazinosu ( 1939 )
- İstanbul'da 4 Yol İnşaatı ( 1940 - 1943 )
- Kuyucu Murad Paşa Sebili, Medresesi ( 1943 - 1950 )
- Hasan Paşa Medresesi ( 1943 - 1950 )
- Barbaros Âbidesi Kaidesi
- Bozdoğan Kemeri.
- GazanferAğa Medresesi ( 1943 - 1950)
- Beykoz İshak Ağa Çeşmesi
- Bâli Paşa Câmii ( 1935 )
- Mesih Paşa Câmii ( 1935 )
- Lâleli Câmii ( 1937 )
- Ayasofya ( 1943 )
- EdirnedeSelimiye, Üç Şerefeli, Eski Câmii, Bâyezid, Muradiye, Yıldırım, Süleymaniye Câmileri ve Çelebi Bedesteni ( 1929 - 1946 )
- Havsa'da Sokullu Camii ( 1938 )
- Çorlu'da Süleyman Paşa Câmii ( 1949 )
-Topkapı Sarayı'ında mutfaklar, Revaklar, Has Ahır, Beşir Ağa Câmii, Baltacılar, Orta Kapı, Ak Ağalar Kapısı, Kubbealtı, İç Hazine - Silâh Müzesi, Hazine Dâiresi, Yazı Salonu, Ağalar Câmii, Zülüflü Baltacılar, Hürrem Vâlide Dâiresi, Vâlide Taşlığı, Harem Ağaları Koğuşu, Şehzâdeler Dâiresi, Hırka-i Saadet Koğuşu ( 1935 - 1945 )
-Üniversite Merkez Binâsının Müzeyyen ve Yaldızlı Tavanları Aynen Muhâfaza Edilerek, Bozmadan Betonarme Döşemelere Asılmak Suretiyle Büyük Restorasyon ( 1949 - 1950 )

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 387 ziyaretçi çevrimiçi