BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa

- BELGRAT KALESİ

E-posta Yazdır

 

 

Belgrad, Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği bölgede kurulmuştur. Gezip görmeye değer yerleri şöyle sıralanabilmektedir; Kalemeydan (Belgrad Kalesi), Parlamento Binası, Belediye Sarayı, Tito Müzesi, Terazije Meydanı, Knez Mihaylova Caddesi (Trafiğe kapalı alış-veriş caddesi), Milli Tiyatro, Milli Müze, Trg Republike (Cumhuriyet Meydanı),  Bayraklı Camii, Damat Ali Paşa Türbesi, Şeyh Mustafa Türbesi, St. Sava Kilisesi, Taşmeydan Parkı ve St. Marko Kilisesi, Topcider ve Koşunyak Parkları, Ada Ciganliya.

 

M.S. 85 yılında Romalılar Belgrad’da ilk taştan kaleyi inşa etmişlerdir. Kalenin Romalılardan kalan kalıntıları hala mevcuttur. Bu kale, geçtiğimiz ikibin yıl boyunca, Belgrad’ın yöneticileri değiştikçe birçok kez yapılmış ve yıkılmıştır. Kale’nin son sahipleri Avusturyalılar ve Osmanlılar olmuştur. Belgrad Kalesinin İstanbul, Zindan, Leopald ve Saat Kapısı olmak üzere 4 kapısı vardır. Osmanlı Döneminde Belgrad’daki 250 cami, 9 medrese, 10 mektep, 17 tekye, 3 imaret, 14 han, 11 hamam, 3 saat kulesi, 38 sebil  ve 10 türbeden  günümüze 1 camii,, 2 türbe, 1 çeşme ve 1 konak kalmıştır (Osmanlı dönemi eserleri hakkındaki bilgiler “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri”, Dr.Ekrem Hakkı Ayverdi kaynaklıdır). Kale içerisinde yer alan taş bir yazmada “Sırp Knezinin (Kral) Belgrad kalesinin teslimine teşekkür için İstanbul’a gelmesi” başlığı altında “1279 (1862)’de Duvel-i Muazzama’ya müracaatları sonunda sefaretlerin tavassutiyle Sırplar Mütercim Rüştü Paşa ile görüşüyorlar, 8 Şevval 1283’de Meclis-i Vükela mazbatası üzerine, Şevval 84 irade alınıp kale teslim olunuyor. Sırp Beyi muhafız paşaya 40.000 lira, askere birer maaş bedel-i teslim olarak ödüyor” ibaresi yeralmaktadır.

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 564 ziyaretçi çevrimiçi